Make your own free website on Tripod.com

Legion of Mary
Home | Guest Book Please Sign It | Formola ta' l-applikazzjoni | Fuqna | Download | Kelma mil-President | Kelma mis-Segretarju | Fundattur | Devozzjoni tal-Legjun | Il-patruni tal-Legjun | Dmirijiet tal-Legjonarju | It-talb | Funzjonijiet
Formola ta' l-applikazzjoni

Jekk ghogobkom kif ahna nahdmu u tixtiequ tinghaqdu maghna imlew l-applikazzjoni u nibghatu ghalikom

Ismek u Kuljomok:
Adress
Qatt smajt b'dan il-legjun
Kont Tattendi x'ghaqda:
Are you ready to obey the rules:
Parrocca:
Ghamilta il-Grizma ta' L-isqof
  NARAWK!

Copyright 2007 Legion Of Mary Fgura